escorte paris Erotisch Pornos

Аналіз та консультування

       Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

        Базуючись на принципах державної регуляторної політики, закріплених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, дії всіх учасників регуляторного процесу, який носить довготривалий характер, мають бути спрямовані на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. Місцева рада, як регуляторний орган в межах наданих їй повноважень, має право приймати регуляторні акти, спрямовані на регулювання господарських відносин на місцевому рівні. Процедура прийняття проекту рішення – регуляторного акта в органі місцевого самоврядування є багатоетапною та, на перший погляд, непростою та ускладненою. Але суворі вимоги до регуляторної процедури є цілком виправданими, оскільки дозволяють забезпечити прозорість, збалансованість і передбачуваність у правовому регулюванні господарських відносин. Водночас, ці вимоги унеможливлюють або ж значно знижують імовірність появи таких регуляторних актів, які призводять до створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, є економічно недоцільними та неефективними, дискредитують діяльність з державного регулювання у сфері економіки.

        Ми аналізуємо діючі регуляторні процедури, акти та механізми здійснення регуляторної політики у органах місцевої влади. Основними завданнями регуляторної політики є зменшення бюрократичного навантаження на діяльність суб’єктів господарювання, недопущення прийняття неефективних рішень, прозорість та обґрунтованість у прийнятті управлінських рішень.

       Наша команда займається розробкою, на основі кращого існуючого досвіду, регуляцій з питань, які є пріоритетними та, в той же час, спричиняють незручності підприємцям та громадам, поширенням досвіду серед інших регіонів та відстеженням результативності діючих місцевих рішень. Ми консультуємо та надаємо експертну допомогу у вирішенні визначених пріоритетних комплексних проблем через використання прозорих та ефективних регуляторних механізмів.

Mp3 indir