Академія лідерства для розвитку


Академія лідерства для розвитку

“РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА”

Харків-Київ, Україна, 15 січня-19 січня, 2018

Академія Лідерства для розвитку є навчальною програмою для представників виконавчої влади і спрямована на підготовку державних службовців та керівників бізнес-сектора з країн, що розвиваються, щоб допомогти приватному сектору бути конструктивною силою для економічного зростання та розвитку. Співорганізаторами програми є Центр демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету, Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) і Школа управління Українського католицького університету.

 

Leadership Academy for Development

“THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT”

Kharkiv-Kyiv, Ukraine, January 15-19, 2018

The Leadership Academy for Development (LAD) is an executive-level training program that trains mid-level government officials and business sector leaders from developing countries to help the private sector be a constructive force for economic growth and development. The program is offered in partnership with Stanford University’s Center on Democracy, Development and the Rule of Law (CDDRL), Center for International Private Enterprise (CIPE) and The School of Public Management at Ukrainian Catholic University (SPM UCU).