Ліцензія

Відповідно до протоколу № 117 засідання Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2015 року ВНЗ УКУ отримав ліцензію для підготовки фахівців:

Напрям підготовки: 1501 «Державне управління»

Спеціальність: 8.15010008 «Публічне адміністрування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр»

Ліцензована кількість студентів – 25 осіб.