Навчальна програма

 

Обовязкові дисципліни

Вибіркові в межах програми

Вибіркові в межах спеціалізації

 1. Вступ до публічного адміністрування (Introduction to Public Administration)
 2. Публічна політика (Public Policy)
 3. Право і публічне адміністрування (Law and Public Administration)
 4. Методи дослідження публічного адміністрування (Research Methods for Public Administration)
 5. Державна бюджетна політика та управління фінансами (Governmental Budgeting and Financial Management)
 6. Економіка і публічне адміністрування (Economics for Public Administration)
 7. Управління персоналом (Organizational Behavior)
 8. Організаційна поведінка (Public Human Resources Management)
 1. Етика в публічному адмініструванні (Ethics in Public Administration)
 2. Стратегічне планування (Strategic Planning)
 3. Професіоналізм в державному секторі (Professionalism in the Public Sector)
 4. Основи регіонального врядування (Fundamentals of Regional Governance)
 5. Інституційні основи ЄС (Institutional Foundations of the European Union)
 6. Принципи політичного аналізу (Principles of Policy Analysis)
 7. Урядова регіональна політика (Governmental Regional Policy)
 8. Європейські та міжнародні організації (European and International Organizations)
 9. Кількісні методи публічної політики (Quantitative Methods in Public Policy)
 10. Планування регіонального розвитку (Regional Development Planning)
 11. Вступ до права ЄС (Introduction to European Law)
 12. Політика і пропаганда (лобіювання) (Politics and Advocacy)
 1. Політика добросусідства ЄС (EU Neighbourhood Policy)
 2. Публічна політика економічного розвитку (Public Policy Economic Development)
 3. Управління проектами (Project Management)
 4. Прийняття рішень в ЄС (EU Decision Making Process)
 5. Соціальний розвиток (Social Development)
 6. Конкурентне право ЄС (EU Competition Law)
 7. Соціальна та гуманітарна публічна політика (Social and Humanitarian Public Policy)
 8. Місцеве самоврядування в Україні і в світі (Local Self-Government in Ukraine and Across the World)
 9. Організація забезпечення адміністративних послуг (Organization of Public Service Provision)
 10. Стратегія проведення переговорів (Negotiation Strategies)
 11. Міграційна політика ЄС (Migration Policy EU)
 12. Міжнародна публічна політика (порівняльний аналіз) (International Comparative Public Policy)
 13. Регіональні аспекти економіки публічного сектору (Regional Aspects of the Public Sector Economy)
 14. Зовнішні відносини ЄС (External Relations EU)
 15. Комунікації в публічному адмініструванні (Communication in Public Administration)
 16. Територіальне врядування в Україні під час реформ (Territorial Governance in Ukraine During Reform)
 17. Порівняльне публічне адміністрування (Comparative Public Administration)
 18. Планування територіального розвитку (Territorial Development Planning)
 19. Державна служба (Public Service)
 20. Управління комунальною власністю (Municipal Property Management)
 21. Вирішення конфліктів (Conflict Resolution)
 22. Місцеві фінанси та бюджетування (Local Finance and Budget)
 23. Електронне врядування (E-Government)
 24. Публічне управління ЄС (European Public Management)
 25. Публічне адміністрування та управління (Public Administration and Management)
 26. Європейська інтеграція (European Integration)
 27. Управління публічним сектором (Public Sector Management)
 28. Управління публічними фінансами (Public Financial Management)
 29. Бізнес-українська (Business Ukrainian)
 30. Англійська мова для бізнесу (Business English)