Вступ на програму MPA

Вступники на Магістерську з публічного адміністрування УКУ подають заяву про вступ особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет». Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Вступна кампанія у 2018 році розпочинається 2 липня і триватиме до 26 липня (до 16:00 год) 2018 року.

Для прийому на Магістерську програму з публічного адміністрування потрібно надіслати аплікаційний пакет на пошту [email protected]

 • мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA у їх досягненні»;
 • 2 рекомендації (по одній від представника науково-освітньої установи та органу публічної влади чи інституту громадянського суспільства, політичної партії тощо);
 • диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали або копії та додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія військового квитка або приписного свідоцтва;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Результати розгляду аплікаційного пакету та запрошення на співбесіду будуть повідомлені апліканту особисто протягом 3 робочих днів після отримання повного аплікаційного пакету.

Вступне випробування має комбіновану форму (письмову / усну), оскільки складається із декількох частин:

 

 • ПИСЬМОВИЙ РОЗВ’ЯЗОК КЕЙСУ

Аплікантам під час співбесіди буде запропоновано розв’язати два кейси, мета яких виявити вміння приймати та обґрунтовувати управлінські рішення. Під час розв’язку кейсів важливим буде виявити критичне мислення абітурієнта, комунікаційні навички, вміння аргументовано відстоювати власну позицію.

Завдання потрібно виконати письмово протягом  30 хвилин.

 

 • МОТИВАЦІЙНЕ ЕСЕ, написане англійською мовою

Мотиваційне есе повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми

Мотиваційне есе повинне відповідати визначеному формату:

 • не більше 1 000 слів,
 • шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал,
 • параметри сторінки: (зліва, справа, зверху та знизу) поля – 20 мм, форматування по ширині рядка.

Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Основними критеріями оцінювання мотиваційного есе є логічність і послідовність аргументації, стислість та зрозумілість, ясність та грамотність викладу, творчий підхід, самостійність у викладення думок, цілісність змісту, акуратність тощо.

 

 • СПІВБЕСІДА;

мета співбесіди – зрозуміти основну мотивацію абітурієнта для навчання на програмі, його очікування від магістерської програми, дати цілісну оцінку особистості абітурієнта та його управлінського досвіду, а також окреслити можливості абітурієнта активно працювати в одній групі з іншими учасниками програми.

Співбесіда проводиться у формі усних запитань-відповідей.

Співбесіда оцінюватиметься за такими критеріями:

 • мотивація вибору професії державного управлінця;
 • розуміння місії новообраних посадовців органів місцевого самоврядування та новопризначених посадовців органів державної влади;
 • усвідомлення викликів та перспектив професії;
 • світоглядні та професійні орієнтири;
 • комунікабельність, фаховість виконання поставленого завдання;
 • аргументованість у відстоюванні власної позиції.

Під час співбесіди абітурієнтові повідомляються бали, які він отримав за есе.

 

 • ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) мови 

Абітурієнтові не потрібно здавати іспит з іноземної (англійської) мови у випадку, якщо абітурієнт подасть копію мовного сертифікату (IELTS, TOEFL, PTE тощо) про володіння англійською мовою на рівні не нижче B2 під час завантаження аплікаційного пакету для вступу на магістерську програму з публічного адміністрування.

За результатами розгляду повного аплікаційного пакету та вступних іспитів буде сформована група учасників програми MPA у кількості не більше 25 осіб.