escorte paris Erotisch Pornos

Вступ на програму MPA

Право вступати на Магістерську програму з публічного управління та адміністрування УКУ мають бакалаври, спеціалісти і магістри будь-якого напряму підготовки.

 

Важливі дати та розклад іспитів (основний набір):

Прийом документів для вступу  15 – 23 липня 2021 р.
Проведення іспитів      30 червня ЗНО з іноземної мови

28 липня о 10:00   Іспит з іноземної мови. (м. Львів, вул. Козельницька 2а, ауд. 206)

 29 липня о 10:00 — Фаховий іспит. (м. Львів, вул. Козельницька 2а, ауд. 206)

Рекомендації до зарахування до 18:00 години 2 серпня 2021 р.
Вибір місця навчання не пізніше 18:00 години 5 серпня 2021 р.
Зарахування до 18:00 години 6 серпня 2021 р.

Важливі дати та розклад іспитів (додатковий набір):

Прийом документів для вступу  з 13 до 18 вересня 2021 р.
Проведення іспитів

 Іспит з іноземної мови. (м. Львів, вул. Козельницька 2а, ауд. 206

 Фаховий іспит. (м. Львів, вул. Козельницька 2а, ауд. 206)

Рекомендації до зарахування не пізніше 18:00 год 24 вересня 2021 р.
Вибір місця навчання
Зарахування не пізніше 18:00 години 28 вересня 2021 р.

 

Для прийому на Магістерську програму з публічного управління та адміністрування УКУ необхідно подати аплікаційний пакет особисто за адресою: вул. Свєнціцького, 17 м.Львів або у електронній формі посиланням: https://vstup.ucu.edu.ua/magistratura/yak-podaty-dokumenty/podannya-zayav-v-elektronnij-formi-na-magistraturu/ (активізується із початком вступної компанії).

До аплікаційного пакету входить:

 • мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA у їх досягненні»;
 • 2 рекомендації (по одній від представника науково-освітньої установи та органу публічної влади чи інституту громадянського суспільства, політичної партії тощо). Особа, яка надає Вам рекомендаційний лист має надіслати його безпосередньо на [email protected], вказуючи в темі листа ПІБ рекомендованої особи (наприклад “Рекомендація для Коваля Н.І.”). Файл також просимо називати ПІБ рекомендованої особи.
 • диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра (за особистим вибором) оригінали або копії та додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія військового квитка або приписного свідоцтва;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Вступні випробування мають комбіновану форму (письмову / усну):

 • ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ (Під час вступної компанії 2021 року додаткове фахове випробування для спеціальності публічне управління та адміністрування відміняється!!!!)

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю, аніж “публічне управління та адміністрування” необхідною умовою допуску для здачі вступних випробувань є попереднє успішне складання додаткового фахового випробування.

Програма додаткового фахового вступного випробування – для вступників з інших спеціальностей *

 • ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

Фахове випробування складається з: письмового розв’язку кейсу, мотиваційного есе, співбесіди.

Програма фахового вступного випробувння

1. ПИСЬМОВИЙ РОЗВ’ЯЗОК КЕЙСУ

Аплікантам під час співбесіди буде запропоновано розв’язати кейс англійською мовою, мета якого виявити вміння приймати та обґрунтовувати управлінські рішення. Під час розв’язку кейсу важливим буде виявити критичне мислення абітурієнта, комунікаційні навички, вміння аргументовано відстоювати власну позицію.

Завдання потрібно виконати письмово протягом  30 хвилин.

 2. МОТИВАЦІЙНЕ ЕСЕ, написане англійською мовою

Мотиваційне есе готується заздалегідь і подається разом з аплікайним пакетом документів. Есе повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми.

Мотиваційне есе повинне відповідати визначеному формату:

 • не більше 1 000 слів,
 • шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал,
 • параметри сторінки: (зліва, справа, зверху та знизу) поля – 20 мм, форматування по ширині рядка.

Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Основними критеріями оцінювання мотиваційного есе є логічність і послідовність аргументації, стислість та зрозумілість, ясність та грамотність викладу, творчий підхід, самостійність у викладення думок, цілісність змісту, акуратність тощо.

3. СПІВБЕСІДА

Мета співбесіди – зрозуміти основну мотивацію абітурієнта для навчання на програмі, його очікування від магістерської програми, дати цілісну оцінку особистості абітурієнта та його управлінського досвіду, а також окреслити можливості абітурієнта активно працювати в одній групі з іншими учасниками програми.

Співбесіда проводиться у формі усних запитань-відповідей.

Співбесіда оцінюватиметься за такими критеріями:

 • мотивація вибору професії державного управлінця;
 • розуміння місії новообраних посадовців органів місцевого самоврядування та новопризначених посадовців органів державної влади;
 • усвідомлення викликів та перспектив професії;
 • світоглядні та професійні орієнтири;
 • комунікабельність, фаховість виконання поставленого завдання;
 • аргументованість у відстоюванні власної позиції.
 • ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) мови 

Програма вступного іспиту з іноземної мови – англійської

За результатами розгляду повного аплікаційного пакету та вступних іспитів буде сформована група учасників програми MPA у кількості не більше 25 осіб.

Вартість навчання за 1 рік 10 місяців – 110000 грн

Більше деталей про вступ можна знайти на:  https://vstup.ucu.edu.ua/

Mp3 indir