Напрямки діяльності

  • Співпраця з об’єднаними територіальними громадами

 Інвентаризація:

    Децентралізація влади спрямована на передачу значних повноважень та бюджетів від державних органів до органів місцевого самоврядування (ОМС), а також цей процес вимагає зміцнення влади на місцях шляхом об’єднання невеликих громад у потужнішу громаду на основі різноманітних критеріїв.

    Процес об’єднання територіальних громад (ТГ) передбачає передачу об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) всього майна та всіх зобов’язань сільських, селищних, міських рад, які внаслідок цього припиняються. До початку передачі майна та зобов’язань необхідно провести їх інвентаризацію з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, визначення фактичної наявності активів та стану розрахунків ОМС, що припиняються. Головною особливістю інвентаризації у зв’язку з процесом об’єднання ТГ є обов’язковість її проведення та охоплення нею всіх без винятку матеріальних цінностей та зобов’язань. Також обов’язковою умовою здійснення такої інвентаризації є особлива ретельність та відповідальність усіх учасників цієї процедури. Оскільки від її результатів напряму залежить, яке майно, за якою оцінкою та які зобов’язання і в якому обсязі отримають новоутворені ради ОТГ.

    Інвентаризація земель та майна об’єднаних громад, на нашу думку, одне з перших важливих завдань новоутвореної громади. Тому що, саме інвентаризація дозволить зрозуміти якими землями, майном, активами і ресурсами володіє та може розпоряджатися громада задля отримання прибутку та в ході залучення інвестицій. Завдання команди Львівського регуляторного хабу полягає в налагодженні співпраці з новоутвореними громади у процесі децентралізації, зокрема при проведенні інвентаризації.  Регуляторний хаб наголошує на необхідності проведення якісної інвентаризації.

    Cтаном на червень 2017 року було також проведено практичні семінари для 10 об’єднаних територіальних громад на тему “Затвердження місцевих податків з урахуванням вимог державної регуляторної політики”. Надалі  здійснюється супровід та консультування усіх зацікавлених громад.

Оптимальний розподіл бюджету:

     Актуальний сьогодні процес створення об’єднаних територіальних громад часто стримується побоюваннями мешканців, що спільний бюджет буде нерівномірно розподілятися між окремими населеними пунктами. Особливо така ситуація характерна для невеликих, проте фінансово сильних громад, які у разі об’єднання будуть змушені ділитися з своїми менш заможними сусідами. Тому ми займаємось розробкою механізму, який би гарантував оптимальний розподіл бюджету.

  • Співпраця з іншими органами місцевого самоврядування

 Паркування:

     Сьогодні питання паркування постає перед мешканцями Львова та інших міст України актуальним як ніколи. Очевидно, що збільшення кількості автомобілів на дорогах, масове хаотичне паркування транспортних засобів, неякісна інвентаризація паркувальних місць, не налагоджений механізм відстеження коштів за паркування та штрафних санкцій в підсумку спричиняє перевантаження центральної частини міста, перешкоди та обмеження руху пасажирів та водіїв, створення корупційних схем.

    Серед основних проблем ми виокремили надмірну жорсткість та недотримання ПДР, ДБН та ДСТУ, неможливість вільного ціноутворення, відсутність якісного врегулювання гостьових майданчиків та відсутність дисципліни виконання норм та правил.

    Враховуючи незручності, які спричиняють наведені вище проблеми, постає нагальна потреба їх аналізу та підготовки змін із врахуванням найкращих зарубіжних практик. Саме цим займається команда Львівського Регуляторного Хабу у сфері паркування.

    Для того, щоб розвантажити центральну частину міста необхідно запровадити автоматизовану погодинну оплату за стоянку, визначити чіткі штрафні санкції та налагодити прозорий механізм співпраці суб’єктів господарювання, дотичних до сфери паркування.

    Ми вважаємо доцільним перегляд в сторону пом’якшення вимог ПДР, ДСТУ та ДБН, приведення їх у відповідність до європейських стандартів, проведення чіткої інвентаризації місць для паркування, суттєве спрощення порядку формування тарифів, запровадження уніфікованих та прозорих процедур виділення та функціонування гостьових майданчиків.

    Пропоновані зміни покликані значно збільшити доходи місцевого бюджету, підвищити якість надання послуг з паркування транспортних засобів, стимулювати будівництво нових автостоянок і, що найважливіше, – забезпечити оптимальний баланс інтересів водіїв, пішоходів, бізнесу та місцевої влади.

 Літні майданчики:

     Старовинні міста часто приваблюють туристів своєю  архітектурою та атмосферою.  На їх вулицях часто можна побачити десятки, а то й сотні різноманітних кафе, ресторанів, інших закладів для відпочинку. У весняний та літній періоди для максимальної зручності своїх гостей такі заклади встановлюють літні майданчики.

    Але достатньо часто ми спостерігаємо, як ці літні майданчики псують атмосферу місцевості, в якій вони встановлені, а в деяких випадках можуть бути навіть небезпечними для своїх відвідувачів. А підприємці, щоб отримати дозвіл на встановлення таких майданчиків, зустрічаються з багатьма бюрократичними проблемами.

    Ми розробляємо пропозиції для ефективного та прозорого регулювання сфери літніх майданчиків, щоб створити максимально зручні умови для ведення бізнесу, проживання мешканців та гостей нашого міста, а також, щоб забезпечити дієві механізми для контролю та реагування на порушення норм розміщення чи діяльності літніх майданчиків.

Удосконалення регламентів органів місцевого самоврядування – напрацювання Львівського Регуляторного Хабу були подані та прийняті на розгляд постійної депутатської комісії з законності, депутатської діяльності та свободи слова Львівської міської ради. В результаті, в секретаріат було передано та зареєстровано проект щодо вдосконалення регламенту Львівської міської ради у частині здійснення регуляторної політики.

Написання експертних висновків – спільно з постійною депутатською комісією з законності, депутатської діяльності та свободи слова Львівської міської ради розпочата робота у написанні експертних висновків до проектів рішень – регуляторних актів.

 Співпраця з Державною Регуляторною Службою

     Хаб тісно співпрацює з регіональним представництвом ДРС, планується здійснювати спільний аналіз та підготовку рекомендацій щодо проектів регулювань органів місцевого самоврядування. У найближчій перспективі Хаб розпочне роботу над аналізом прийнятих та опублікованих регулювань органів місцевого самоврядування і підготовкою рекомендацій щодо їх можливого перегляду чи відміни. Аналіз регулювань здійснюється Хабом з використанням затвердженої КМУ методики Аналізу Регуляторного Впливу (АРВ) та у тісних консультаціях з підприємцями, громадою та органами місцевого самоврядування.