escorte paris Erotisch Pornos

Що ми робимо

     Наша діяльність спрямована на те, щоб місцеві ради та виконкоми приймали раціональніші та ефективніші рішення, мінімізуючи можливі втрати політичного капіталу. Бізнес-середовище отримувало спрощене ведення бізнесу, прозорість процесів та зменшення витрат. Представники громади, в свою чергу, прозорішу, стійкішу до корупційних викликів та ефективнішу систему місцевого самоврядування.

Інструментарій роботи Хабу:

  • Визначення проблематики через проведення досліджень та круглих столів.
  • Дизайн нових регулювань чи політики органів місцевого самоврядування у визначеній сфері з використанням аналізу регуляторного впливу, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”. Такий дизайн описується зрозумілою мовою у формі аналізу політики (policy paper) та широко обговорюється з громадськістю через круглі столи та слухання. Проводяться консультації з органами місцевого самоврядування для забезпечення реалізації такого дизайну. Кінцевий дизайн супроводжується АРВ та юридичними рекомендаціями щодо його перекладу у нормативно правові акти.  
  • Проведення регуляторної та антикорупційної експертизи проектів рішень – регуляторних актів, аналіз на відповідність засадам державної регуляторної політики. Результати експертизи викладаються у формі експертного висновку.
  • Підготовка нормативно-правових актів для впровадження погодженого дизайну, їх обговорення з органами місцевого самоврядування та громадськістю, сприяння побудові коаліцій для їх прийняття. У разі потреби – підготовка пакетів нормативно-правових актів для внесення змін до актів законодавства вищих рівнів, передача їх партнерам на національному рівні та до КМУ, ДРС.
  • Відслідковування ефективності запропонованих рішень як за критерієм впровадження, так і за критерієм досягнутих результатів. Перегляд та модифікація запропонованих рішень за необхідності.
  • Перегляд пропонованих чи діючих регулювань, проведення аналізу регуляторного впливу, підготовка рекомендацій щодо їх перегляду чи відміни, обговорення цих рекомендацій з органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Mp3 indir