escorte paris Erotisch Pornos

Навчальна програма

 

Обовязкові дисципліни

Дисципліни спеціалізацій

Дисципліни вільного вибору студента

 1. Вступ до публічного адміністрування (Introduction to Public Administration)
 2. Регуляторна політика  (Regulatory Policy)
 3. Закони і публічне адміністрування (Law and Public Administration)
 4. Методи дослідження  (Research Methods)
 5. Урядове бюджетування та управління фінансами (Governmental Budgeting and Financial Management)
 6. Економіка і публічне адміністрування (Economics for Public Administration)
 7. Управління персоналом (Organizational Behavior)
 8. Інституційна економіка (Institutional Economics)
 9. Професіоналізм та етика в державному секторі (Professionalism and Ethics in the Public Sector)
 10. Стратегічне планування (Strategic Planning)
 11. Проектний менеджмент в публічному секторі (Project Management)
Державна політика (Public Policy)

 1. Публічне адміністрування та суспульні трансформації (Public Administration and Social Transformations)
 2. Принципи  аналізу  політики (Principles of Policy Analysis)
 3. Політика та лобіювання (Politics and Lobbing)

Європейська співпраця (European Cooperation)

 1. Інституційні основи ЄС (Institutional Foundations of the European Union)
 2. Європейські та міжнародні організації (European and International Organizations)
 3. Вступ до Європейського права (Introduction to European Law)

Електронне урядування (E-governance)

 1. Елекртонні послуги та інструменти (Electronic Services and Tools)
 2. Виявлення та протидія гібридним загрозам (Detection and Counteraction to Hybrid Threats)
 3. Цифрові технології у врядуванні (Digital Technologies in Governance)

Публічне управління у сфері охорони здоров’я (Public Management of the Healthcare Sector)

 1. Політика та екосистема сфери охорони здоров’я (Health Policy and Ecosystem)
 2. Фінансові інструменти та управлінські інновації у медичній сфері (Financial Instruments and Management Innovations in Healthcare Sector)
 3. Медичне право (Health Law)

 

 

 1. Публічні комунікації (Public Communications)
 2. Економіка державного сектору (Public Sector Economy)
 3. Планування  регіонального розвитку (Regional Development Planning)
 4. Державна регіональна політика (Governmental Regional Policy)
 5. Організаційний розвиток (Organizational Development)
 6. Медіасупровід в публічному секторі (Media Support in the Public Sector)
 7. Корупційні ризики у сфері публічного адміністрування (Corruption Risks in Public Administration)
 8. Громадська стійкість до гібридних загроз (Public Resilience to Hybrid Threats)
 9. Виборчі маніпуляції та способи протидії (Electoral Manipulations and Methods of Counteraction)
 10. Приватно-публічне партнерство та взаємодія зі стейкхолдерами у сфері охорони здоров’я (Private-public Partnership and Interaction with Stakeholders in  Healthcare Sector)
 11. Етика у прийнятті рішень (Ethics in Decision Making)
 12. Комунікації у системі охорони здоров’я (Communications in the Healthcare System)

Профіль освітньої програми магістра з публічного управління та адміністрування 2020

Профіль освітньої програми магістра з публічного управління та адміністрування 2021

Проект профілю освітньої програми та навчального плану магістра з публічного управління та адміністрування 2022

Відзиви стейкхолдерів на освітню програму

Навчальні плани 2020

Навчальні плани 2021

Пропозиції до освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” просимо надсилати на скриньку  команди програми: spm@ucu.edu.ua

Mp3 indir